Mpower125
Reaction score
17

Profile posts Latest activity Postings About

 • về, nếu phải về cũng phải để thân thể khỏe mạnh rồi hãy về.”
  Đồng Ngôn gật đầu, MỘT SỐ TIỀN TỐ
  những câu nói đơn giản khi vào nhà hàng
  giới thiệu bản thân bằng tiếng anh
  cụm từ chỉ số lượng
  một số tính từ đi cùng với OF
  một số câu thông dụng trong tiếng anh


  cô biết bà nội không so đo nhiều, so đo với một người mang bệnh cũng chẳn
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top