• Hello, please REGISTER and become a member of our community! You will then be able to start threads, post comments and send messages to other members. Thanks!
Derumac
Reaction score
39

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://muabannhadat418.com/ Chuyên bán đất ná»�n dá»± án - Giá cả phù hợp cho má»�i đối tượngChỉ từ 160 triệu/ná»�n (Fix giá) không phát sinh. Thanh toán trả góp trong vòng 36 tháng không lãi suất. Ä�ợt 1 trả 80tr, nháº*n ngay ná»�n đất, các đợt tiếp theo trả góp 1,5-2tr/tháng. Liên hệ ngay để được tÆ° vấn cụ thể: 0903.580.959 - Ms Thiện. Chỉ còn 20 ná»�n cho các khách hÃ*ng nhanh tay nhấc máy gá»�i cho chúng tôi. TÆ° vấn vÃ* Ä‘Æ°a đón tham quan dá»± án miá»…n ph403677990
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top