B
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán ng thì phải làm được, đây là chuẩn tắc làm người của ta.
  Nói đến đây, Mặc Tư Bản tộc trưởng tràn đầy áy náy đứng lên, sau đó khom người bái Hi Mông Tư đại sư thật sâu.
  - Vì thủ tín, vì cứu con của ta, ta không có cách nào, chỉ có thể đem bát giai Mệnh Tinh Thảo mà ta đã đáp ứng giao cho ngài mang đi bồi thường, tất cả tài liệu linh dược cao cấp đều mang đi bồi thường cho Kiệt Sâm.
  - Hi Mông Tư đại sư, thật sự là có lỗi, Mặc Tư Bản ta thấy thẹn đối với ngươi...
  Trong đôi mắt của Mặc Tư Bản tộc trưởng có nước mắt chớp động, lập tức hiện ra một tia kiên quyết.
  - Nhưng Hi Mông Tư đại sư ngươi
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top