Conversation Between nannybooboo and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san địa bàn yêu tộc, ta quyết định trước tiên đi tới nơi đó t́m chỗ nghỉ ngơi, ta cùng Tử Nghiên sẽ ở đó tu luyện, Tiểu Hổ th́ đi săn mồi.
    - Ân... Đi vào trong đó tốt, đă muốn tu luyện th́ tốt nhất rời xa nơi có người ở, đừng làm cho người biết rơ hành tung của ngươi.
    Kiếm Si nói:
    - Tuy nhiên thực lực ngươi đủ trấn trụ tất cả Đế giả dưới lục tinh, nhưng trên người của ngươi có thánh đỉnh sẽ hấp dẫn người ta đi tới, có lẽ sẽ có Đế giả cường đại nghe tin tức này, cố ư từ trên trời tinh không trở về, nhất là Tần thị, tổn thất thảm trọng như vậy, chắc chắn sẽ có người đi Thiên Ngoại tinh không t́
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Copyright© 2012-2021 Anabolic Steroid Discussion Forums